Archive for the ‘Tehlikeli Gruplar’ Category

MÜRİD ÖZELLİKLERİ

Haziran 8, 2007

ŞİMDİ KENDİ DURUMUNUZLA KIYASLAYIN VE GÖRÜN 

1- Tehlikeli grup üyesi alsa liderini sorgulayamaz, liderin hatalarını görürse, onu gereği gibi takdir edemediğini düşünür.

2- Grupla, liderle, diğer yöneticiler ile ilgili asla olumsuz konuşamaz.

3- Lidere itaat ve kurallara sorgulamadan uymak en belirgin özellikleridir.

4- Kendisinin kişisel olarak bir değeri yoktur. Tek kıymete haiz kişi liderdir, diğerleri değişebilir. Canı, malı ve her şeyi liderin emrindedir. (Buradaki bağlılık gruptan gruba değişir, terrorist örgütlerde “canın feda edilmesi” öncelikli olabilir, ancak terrorist olmayan tehlikeli başka bir grup ise mal bağışına daha fazla önem verebilir)

5- Liderlerinin “kendi kendine atanmış olduğunu, belli bir misyonu yüklenmek için” geldiğini düşünürler.Liderlerinin kendilerini, belli bir başarıya, şuur seviyesine, cennete, ideale (grubun ideolojik yapısına göre hedef değişir) ileteceğine inanır. Mesela, UFO kültünden olan bir lider, uzaylılar tarafından kendisine görev verildiğini ve insanları alıp uzay araçlarını bekleyebilecekleri yere götüreceğini iddia eder. Başka liderler, kendilerinin eski şifa verme ve “hidayete ulaştırma” yöntemlerini bulduğunu ilan eder, daha farklı bir grup ise, yaratıcı, bilimsel, insani ve sosyal planlara sahip olduklarını ve bunların insanları “yeni bir şuur seviyesine”, başarıya, kişisel ve politik güce ileteceğini iddia eder. Mehdi olduğunu iddia eden bir kişi ise, kendisinin gelmiş geçmiş en seçkin insan olduğunu, diğer tüm insanlığın kendisi için yaratılmış olduğunu iddia edebilir.

6- Liderlerinin kararlı, baskıcı ve karizmatik kişiliklerinin etkisi altındadırlar.

7- Bir çok örnekte, mürid, ailesini, eski arkadaşlarını, okulunu, işini, gruba girmeden önceki tüm yaşamını terk etmiştir.

8- Kült liderleri saygının kendilerinde toplanmasını sağlarlar. Böylece de müridler, daha önceden saygı duydukları kişiler hakkında saygısızca konuşup gruba bağlılıklarını gösterirler. Rahipler, Rabbiler, din adamları, demokratik liderler, ve fedakarlık yapan yardım kuruluşlarının liderleri, insanların saygıyı Tanrıya, soyut prensiplere veya grubun amacına yönlendirmesini söylerler. Ancak kült liderleri, sevginin, kendini adamanın, bağlılığın odağı olmak isterler. Bir çok kültte, lidere bağlılığın bir işareti olarak, eşler boşanır, ebeveynler çocuklarından ayrılır.

9- Lideri en üst otorite olarak düşünür ve onun dışında başvurulabilecek bir otorite olmadığına inanır. Mesela bir okul öğretmeni müdürün kendisine adaletsiz davrandığını düşünürse, başka birilerine başvurabilir. Kültte ise tek bir yönetici vardır.

10- Müritler, liderlerinin sundukları fikirler ile ve yaptıkları ile gelenekleri yıktıklarını, yeni şeyler sunduklarını, hayatın problemlerini, dünyanın eksiklerini çözebilecek tek geçerli sistemin ellerinde olduğunu idda ederler.

11- Müritler kendilerinin “seçilmiş“ ve “ayrıcalıklı“,“müminler“,“Tanrı’nın çocukları“,“Allah’ın sevgili kulları“,“altın çağın sancaktarı“ vb, gibi görürler.

12- Kendilerine dost olarak ancak grup içindeki kişileri görürler, o da liderin sınıflandırmasına göre belirlenir.

13- Kendilerinin en üst ahlaka sahip kişiler olduğunu düşünürler, ancak “ahlaki olarak çifte standarda sahip“ olmaktan dolayı sıkıntıya düşmezler.Üyeler grup içinde açık, dürüst, herşeyini liderine itiraf eden kişiler olmaya teşvik edilirler. Aynı zamanada üyeler, üye olmayanları kandırırlar ve kullanırlar. Bunların tersine olarak kurulu dinler ve ahlaki gruplar, herkese karşı dürüst ve güvenilir olmayı öğütlerler. Kültlerde ise gizli felsefe “hedefe ulaşmak için her şeyin mübah“ olduğudur. Bu bakış açısı, kültün, dışardan farklı, sosyal ahlakın dışında kendi ahlak anlayışını oluşturmasına neden olur.

14- Üyeler kendi aralarında başkalarını kandırmayı hoş gösteren klişeler kullanırlar: Mesela bazı gruplar ”kutsal aldatma” veya “transandantal hile” gibi kandırmayı kutsal gören kavramlara sahiptir. Neo hristiyan gruplardan bazıları ”Babilliler ile konuşmak” ya da “sistemin adamları”,“Ehl-i Dünya“ gibi kavramlar üretmişlerdir. Ahlaki olarak çifte standardı savunan literatür, kişiye üye olmayanları kandırmanın kabul edilebilir olduğunu gösterir.

15- Tüm üyeler üzerinde, mutlaka zihin kontrol yöntemleri uygulanmıştır.

16- Müritler, grubun görüşü ile aynı görüşe sahiptirler, aşırı uçlu dünya görüşüne sahiptirler.

17- Teslimiyet çok belirgin özellikleridir. Müritler, tüm enerjilerini, zamanlarını, ve tüm güçlerini, grubun açıkça ilan ettiği amaçlarına bağışlarlar. “Aydınlanma”ya, “hidayete” giden yolun tam bir teslimiyetten geçtiğini düşünürler. Teslimiyetin şekli gruptan gruba değişir; daha çok meditasyon yapmak, daha çok kült ile ilgili faaliyet yapmak ve bağışta bulunmak gibi. Kültler, üyelerine ne yiyeceklerini, ne giyeceklerini, ne zaman ve nerede çalışacaklarını ve banyo yapacaklarını, uyuyacaklarını bildirdiği gibi neye inanacaklarını, ne düşüneceklerini ve ne söylemeleri gerektiğini de öğretir. Genellikle, kültler, siyah-beyaz, her şey ya da hiçbir şey mantığınının gelişmesine yardımcı olurlar.

18-  Genelde kıyafet ve konuşma tarzları aynıdır. Yeme içme alışkanlıkları da..

Reklamlar